Danəndə sözünün mənası Peyğəmbər səhabəsi və ikinci xəlifə Ömər ibn Xəttab

Yayınlanan 28-05-23 yazılı Admin

Danəndə sözünün mənası

Bəri başdan deyim ki, dilimizdəki bu sözlər çoxmənalıdır və bunu aşağıdakı nümunələr əsasında görmək olar: 1 Turalın söylədikləri həqiqətdir. 2 Deyilən söz həqiqidir. 3 Həqiqət bəzən acı olur. 4 İşin həqiqəti müəyyən edilmədi. 5 O, həqiqi simasını göstərdi. Yuxarıdakı cümlələrdə 1. Folklor. Həyatdakı, məişətdəki gülməli və məzəli əhvalatlar haqqında yığcam, qısa hekayə, anekdot. 2. Ümumiyyətlə, zarafat, güldürücü qəribə söz Ətraflı Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti lətifə2 lətifə sözünün izahı. lətifə sözünün mənası danəndə sözünün mənası DƏNDAN - sözünün izahı. İzahlı lüğət. is. [fars.] klas. Diş. Olmasa qabil əgər dəhr cəfa verməz ona; Təm biləzzət olanda necə dəndanə dəyər? M.V.Vidadi. Əvvəl səyin verib ləbə, dəndana; Onun üçün mumca nəfi var cana. Q.Zakir. izahlı lüqət, izahli luget, Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, sözlərin izahı, izah, lüğət, testlər, online lüğət

DÜNYA sözünün mənası nədir? DÜNYA sözünün izahı Nedir.AZ

Bəhlul Danəndə lətifələri 2. Molla Nəsrəddin lətifələri 3. Regional lətifələr Regional lətifələr də öz növbəsində bölünür: a Şəki lətifələri daha çox Hacı dayı ilə bağlı b Qarabağ və Abdal Qasım lətifələri c Ayrım lətifələri ç Ləzgi lətifələri d Müxtəlif məzmunlu lətifələr Bəhlul Danəndənin evlənmək istəyən bir nəfərə məsləhəti. DANƏNDƏ haqqinda məlumat. DANƏNDƏ nə deməkdir? DANƏNDƏ sozunun menasi, DANƏNDƏ nedir?, DANƏNDƏ ne demek? - Nedir.Az Demək, dəmir sözünün həqiqi mənası ilə yanaşı, məcazi mənası da var. Sözlər tarixi inkişaf prosesində bəzən həqiqi mənasından başqa, yeni törəmə məna da ifadə edir. Sözün həqiqi mənasına dominant məna, yəni ilkin məna deyilir.

lətifə Onlayn Lüğət

Adların mənası - TAM SİYAHI, adlarin menasi tam siyahi, usaq adlari ve menalari, 2017, yeni usaq adlari, adlarin menalari Sözün leksik mənası ilə yanaşı, qrammatik mənası da olur. Məsələn: Dəryaz sözünün ot çalmaq üçün uzunsaplı, dişsiz orağa oxşayan alət olması onun leksik mənasıdır; isim olması, adlıq halda işlənməsi isə qrammatik mənasıdır. Əsas nitq hissələrini təşkil edən bütün sözlər leksik və qrammatik Bəhlul danəndə bir çox lətifə, didaktik şeir və hekayənin hökmdar, ruhani və varlılara qarşı çıxan hazırcavab, tədbirli və müdrik qəhrəmanıdır. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında da Bəhlul Danəndənin adı ilə bağlı lətifələr var. Xalq arasında Divanə Bəhlul kimi də tanınmışdır.

istinad, Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Obastan onlayn lüğətlər və

danəndə sözünün mənası Ərəbcə bir kəlmə olan "din" lüğətdə "adət və ənənə, cəza, mükafat, itaət, hesabat, hakim olma və üstün olma, səltənət, hökm və fərman, mil lət, şəriət" kimi mənalara gəlir.Müasir avropa dillərində din mənasında işlədilən "religion" kəlməsinin əsli, latınca olub, "öhdəlik götürmək, təkrar etmək və oxumaq" mənası ilə yanaşı 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. - Bütün dünyanı gəzsən, yenə də belə at tapa bilməzsən. " Koroğlu ". Dünyada gözəl çoxdu; İlqar birinən gərək. Sarı Aşıq. DANƏNDƏ - sözünün izahı. İzahlı lüğət. is. [fars.] klas. Bilici, bilikli, oxumuş. // Sif. mənasında. Qəmərin çox oxumuş, danəndə bir dayısı var idi. Nağıl. Bir danəndə adam təyin olunsun Bakıda olan ədliyyə məhkəməsinə fəhlələr tərəfindən

Bəhlul Danəndə — Vikipediya

danə sözünün izahı. danə sözünün mənası "Dən" sözünün klassik ədəbiyyatda işlənmiş forması. Əkdikləri danələr gögərdi; Bəh, bəh, necə tamlı meyvə verdi! M.Ə.Sabir Ətraflı danəndə sözünün mənası Vasif Vasifə - Ər. 1.Vəsfedən, izah edən, tərifləyən, vəsfləndırən. Bir kimsə və ya şeyi başqalarından. ayıran özünə xas hal, təbiəti, xüsusiyyəti. 2.Bir şeyin mahiyyəti, sifəti, təbiəti, xarakteri ilə bunların təsvir və. sayılması. Vasil Vasilə - Ər. 1.Çatan, qovuşan, yetişən. danəndə sözünün mənası İSTİNAD is. [ ər. ] Dayanma, əsaslanma, söykənmə. İstinad nöqtəsi əsaslanacaq, söykənəcək, dayaq ola biləcək şey. İstinad etmək - 1 arxalanmaq, bir şeyi dayaq, kömək hesab etmək. Hökumət ancaq xalqın arzu və iradəsinə istinad etməlidir. M.S.Ordubadi; 2 öz müddəalarını, fikrini və s.-ni sübut etmək üçün məntiqi dəlil kimi əsas götürmək.

Sözünden dönmek ne demek? Sözünden dönmek sözünün anlamı nedir?

danəndə sözünün mənası Leksik məna, həqiqi mənası ilə əgər varsa, onunla birbaşa əlaqəli olan sözlərin mənasıdır. Leksik məna özündə əsas məna və köməkçi mənaları birləşdirir. Bir sözün bütün metafora olmayan mənalarını əhatə edir. Söz özündə müəyyən mənanı daşıyır. danəndə sözünün mənası daməndə nədir?, daməndə sözünün mənası, daməndə nə deməkdir?, daməndə sözünün izahı, daməndə sözünün yazılışı, daməndə necə yazılır?, daməndə sözünün düzgün yazılışı, daməndə leksik mənası, daməndə sözünün sinonimi, daməndə sözünün yaxın mənalı sözlər, daməndə sözünün əks mənası, daməndə sözünün etimologiyası confectionary Sözü Nə Deməkdir və Oxunuşu. confectionary sözü İngilis dilinde nə deməkdir, Azərbaycan dilində mənası nədir , Tələffüzü bu məqaləmizdə. Ayrıca isim, fel və digər mənalarının nədən ibarət olduğunu, confectionary sözünün mənşəyini və harada istifadə edildiyini ətraflı öyrənə bilərsiniz

Sözün həqiqi və məcazi mənası Azərbaycan dili Kayzen

bilici sözünün fransız dilinə tərcüməsi 1 1 is. connaisseur m en qch ; 2 dan. pronostiqueu||r m, -se f, proph||ète m, -ètesse f peyğəmbər, divinat//eur m, rice f bəxtə baxan ; 3 sif. compétant, -e, expert, -e, versé, -e, savant, -e, calé, -e, instruit, -e ; ~ olmaq être connaisseur Dominant sözünün mənası "hakim, üstünlük edən " deməkdir. Bioloji tədqiqatlarda istifadə olunan genlər üçün dominant və resessiv qeydlər edilir. Ətrafında dominantlıq yarada bilən və ya liderlik xüsusiyyətlərinə malik bəzi insanların da dominant olduğu qəbul edilir. DABAN1 Bəzi türk dillərində bu söz təbən kimi işlədilir və "aşağı","yastı" mənasını verir. Su dəyirmanında da daban olur, qapının da dabanı var, mənaları "üs Tam oxu » DABANKEŞ Daban və farsca keş müq et: dudkeş sözlərindən əmələ gəlib. Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti Tam oxu » DADAMAL Sözün kökü "dad"dır, amma feil deyil.

Bəhlul Danəndə! Nə tab qaldı; Nə tavanməndə R.Rza. TAVAN II is. Otağın yuxarı hissəsi. Seyrinə dal bu qurğunun; Nə damı var, nə tavanı Ə.Kürçaylı. Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti tavansözününrus dilinə tərcüməsi 1потолок Azərbaycanca-rusca lüğət 21 I 1. потолок верхнее внутреннее покрытие помещения. sözünü yemek. sözü sohbeti yerinde. sözü tartmak. sözü uzatmak. söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir. söz vermek. söz yetiştirmek. söz yok! Sözünden dönmek kelime anlamı Sözünden dönmek sözlük anlamı Sözünden dönmek örnek cümleler Sözünden dönmek atasözü ve deyimler Sözünden dönmek nedir. tazəndə nədir?, tazəndə sözünün mənası, tazəndə nə deməkdir?, tazəndə sözünün izahı, tazəndə sözünün yazılışı, tazəndə necə yazılır?, tazəndə sözünün düzgün yazılışı, tazəndə leksik mənası, tazəndə sözünün sinonimi, tazəndə sözünün yaxın mənalı sözlər, tazəndə sözünün əks mənası, tazəndə sözünün etimologiyası

"Həqiqət"in mənası barədə Baku Research Institute

Danəndə - Bilici, bilikli. Danəgül - Tür. Bir dənə gül, Tək gül. Dangül - Dan gülü, şəfəq gülü. Daniyar - Bilik sahibi, alim, ağıllı. Danulduz - Dan ulduzu, şəfəq ulduzu. Darçın - Ədava. Dariyyə - Parıltılı, parıldayan, işıldayan. Dашбикə - Tatar. Möhkəm. Daşdəmir - Tür.