Əlincə qalasını kim tikib Əmir Teymurun 14 il ərzində ələ keçirə bilmədiyi Əlincə qalası

Yayınlanan 28-05-23 yazılı Admin

Əlincə qalasını kim tikib

Tədqiqatçıların bir qismi аbidənin оrtа əsrlərdə tikildiyini və şəhərin ümumi müdаfiə sistеminə daxil olan istеhkаm оlduğunu vurğulayır. Lakin bir qrup alimlər hesab edir ki, qalanın müəyyən memarlıq xüsusiyyətləri onun tarixini daha erkən dövrlərə aid etməyə imkan verir. Beləliklə, Qız Qalasının inşası iki mərhələdə aparılmışdır. Əlincə qalası, Culfa, AZ7225. GoMap XƏRITƏ "İki sahil" xəbər verir ki, yürüş zamanı tələbələr ilk olaraq "Əlincəqala" Tarix-Mədəniyyət Muzeyini ziyarət edərək qalanın tarixi, strateji əhəmiyyəti və eksponatlarla tanış olublar. Yürüş iştirakçıları sonra qalanın zirvəsinə doğru irəliləyiblər.

Mərdlik qalası Əlincə AQRA Elmin İnkişafına Dətsək İctimai Birliyi

Əlincə qalası elə bir yerdə tikilib ki, düşmənlər üçün əlçatmaz olsun. Uzun illər ərzində bu qala düşmənə sinə gərə bilmiş və azadlığını qorumuşdu. Bu gün isə siz bərpa olunmuş qalaya qalxaraq, Naxçıvanın əsrarəngiz mənzərələrinə baxa bilərsiniz. Orta əsr qaynaqlarında Əlincə adı qala, dağ, çay kimi nəzərdə tutulmuşdur. Əlincəqala haqqında tarixçilərdən Nəsəvi XIII əsr, Şərafəddin Əli Yəzdi XV əsr, türk səyyahı Övliya Çələbi XVII əsr və başqaları məlumat vermişlər. Teymurilərin Azərbaycana olan hücumlarında da Əlincə qalanın adı mübarizlik rəzmi kimi hallanır. Əmir Teymur bu qalanı 14 il ərzində döyüşlə ələ keçirə bilmir. Onun 1399-cu ildə Hindistandan qayıdışından sonra qalada artıq heç kim qalmamışdı.

Tələbələrin Əlincə qalasına zəfər yürüşü Şərq qapısı

Qız qalasının tikinti quruluşunda maraqlı cəhətlərdən biri də onun içərisində qayadan ovulub düzəldilmiş su quyusudur. Diametri 0,7 m olan bu quyu qalanın cənub-şərq divarının içindədir. Su quyusunda qazıntı işləri aparılmışdır. Quyudan tapılan maddi-mədəniyyət qalıqları buradan XII əsrdən başlayaraq istifadə olunduğunu göstərir. Şərq qapısı qəzeti. Naxçıvan Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının fəal tələbələri Culfa rayonunun ərazisində yerləşən Əlincə qalaya zəfər yürüşü ediblər Y ürüşdə əvvəlcə tələbələr "Əlincəqala" Tarix-Mədəniyyət Muzeyi ilə tanış olublar. Muzeyin bələdçisi qala və arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan əşyalar Əlincəqala, Əlincə-qala və ya Əlincə qalası — Azərbaycan Respublikası, Culfa rayonunun Xanəgah kəndində Əlincəçayın sağ sahilində yerləşən tarixi memarlıq abidəsi, Naxçıvan-Marağa memarlıq məktəbinin ən qiymətli nümunələrindən biridir. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Əlincə qalası eranın əvvəllərində inşa edilmiş, eramızın V əsrində

Qız Qalası Icherisheher

Dilsuz Mustafayev. "Əlincə qalası" Quruluşçu rejissor - Cənnət Səlimova Xalq Artisti Müəllifin "Əlincə qalası" nağılı əsasında hazırlanmış tamaşada qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik ideyası ön planda olduğu kimi, tamaşa da bu gözəl hisslərin əsasında ərs Əlincə qalası əlçatmaz yerdə olduğuna görə jurnalist onu Azərbaycanın Maçu-Pikçusu adlandırır. Maçu Piçu ispanca "qoca dağ" Cənubi Amerikada, indiki Peru ərazisində antik şəhərin qalıqlarıdır. Oktyabrın 21-22-də Dövlət Turizm Agentliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə bir qrup jurnalist Naxçıvanda mediatur səfərində olub. Mediaturun əsas məqsədi Naxçıvanın turizm imkanlarının nümayiş etdirilməsi, çoxçeşidli turizm potensialının və turizm əhəmiyyətli məkanlarının geniş auditoriyaya

Əlincə qalası Müdafiə qurğuları Kataloq GoMap.Az

əlincə qalasını kim tikib Əlincə kiçşik bir şəhəri xatırladırdı və onun özünəməxsus yaşayış və ictimai binaları, xəzinəsi, ordusu və at tövlələri var idi. İspan səyyahı Rui Qonsales de Klavixo: "Əlincə hündür sərt qaya üzərində yerləşir, aşağıdan divarlar və qalalarla əhatə olunub. əlincə qalasını kim tikib Tələbələr Əlincə qalasına yürüş ediblər - FOTOLAR "Naxçıvan" Universitetinin tələbələri ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi ilə bağlı Culfa rayonu ərazisində yerləşən Əlincə qalasına yürüş ediblər. Mərdlik qalası Əlincə. Avqust 14, 2022 Tanıyırıq tanıyaq. Belinə kəmər kimi, Bağlayıb sərt daşları. Ehtiyat əsgər kimi, Saxlayıb mərd daşları. Sanki qoyubdu dincə - Əlincə. Muxtar Qasımzadə Naxçıvanın Əlincəçay vadisində bir qala var - Əlincə.

Əlincə qalası Gənc Tamaşaçılar Teatrı -da onlayn bilet almaq. iTicket

əlincə qalasını kim tikib Əlincə qalası: əfsanəvi, rəvayətli sirli qala. Yazılı qaynaqlarda adı X yüzildən başlayaraq "Alın­caq", "Alancıq", "Əlincək" və "Əlincə" şəklində çəkilən qala Naxçıvan - Culfa yolunun kənarında, Əlincəçay ın sağ sahilində dağ üstündə yerləşir. Bu adın qədim türk dilindəki "alan Əlincə qalası Naxçıvan-Marağamemarlıq məktəbinin ən gözəl nümunələrindən biri Əlincə qalasıdır. Yazılı mənbələrdəadı X yüzildən başlayaraq, "Alıncaq", "Alancıq" , "Əlincək" və "Əlincə" şəklindəçəkilən qala Naxçıvan-Culfa yolunun kənarında, Əlincəçayın sağ sahilində yalçındağ V-VII əsrlərə aid edilən Əlincə qalası Naxçıvan torpağının əsas möcüzələrindən sayılır. Heç şübhəsiz, Əlincə qalasının tarixi çox alimləri düşündürüb və onlar bununla bağlı ortaya maraqlı faktlar qoyublar. Bir sıra tarixi mənbələrdə Əlicəqalanın V əsrdə inşa edildiyi bildirilir.

Əfsanəvi Əlincə qalasına yürüş Azerbaijan.Travel

Amma bura, sözün həqiqi mənasında, dağ vüqarı, təkrarsızlığı, ucalığı, bərpa olunub yenidən həyata vəsiqə almağı ilə bizim Əlincəqaladır. Çünki onun zirvəsində xalqımın mətinliyi, igidliyi, qəhrəmanlığı, yadelliyə qarşı mübarizə əzmi yaşayır. Əlincə qalasını ötüb keçdikdən sonra Əlincəçay sədasını da duymaq mümkündür. «Əlincə Qalası Azərbaycanın tarixi qalalarından biridir. Bu qala gənc nəslin yaddaşında yadelli işğalçılara qarşı müqavimət mərkəzi kimi qalıb. Ona görə də Əlincə Qalasının uçulub dağılmış hissəsinin bərpası zəruridir». Əlincəçay boyunca

Əlincə qalası: əfsanəvi, rəvayətli sirli qala AQRA Elmin İnkişafına

Əlincə qalası Culfanın ağır və keşməkeşli tarixinin də, inkişaf və intibah tarixinin də şahididir. Əsrlər boyunca Əlincə qalası təkcə işğalçıların, fatehlərin hücumlarına deyil, həm də sərt təbiətin sınaqlarına sinə gərmişdir. Yazılı qaynaqlarda adı X yüzildən başlayaraq "Alıncaq", "Alancıq", "Əlincək" və "Əlincə" şəklində çəkilən qala Naxçıvan-Culfa yolunun kənarında, Əlincəçayın sağ sahilində dağ üstündə yerləşir. Bu adın qədim türk dilindəki "alan" yastı, düzənlik, meydan sözündən yarandığı Nuh dastanı ilə bağlı Şumer və Naxçıvan əfsanə və rəvayətlərdə Əlincə qalanın da adı keçir. Əlincəqalanın adı və salınma tarixi dəqiq məlum deyil. Xalq etimologiyasına görə, dağın adı "əlini çək" kimi də işlənmişdir.

Əlincə qalası haqqinda.az

Əlincəqala[2], Əlincə-qala[3][4][5][6] və ya Əlincə qalası[7] — Azərbaycan Respublikası, Culfa rayonunun Xanəgah kəndində Əlincəçayın sağ sahilində yerləşən tarixi memarlıq abidəsi, Naxçıvan-Marağa memarlıq məktəbinin ən qiymətli nümunələrindən biridir. Əlincəqala, Əlincə-qala və ya Əlincə qalası — Azərbaycan Respublikası, Culfa rayonunun Xanəgah kəndində Əlincəçayın sağ sahilində yerləşən tarixi memarlıq abidəsi, Naxçıvan-Marağa memarlıq məktəbinin ən qiymətli nümunələrindən biridir. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Əlincə qalası eranın